Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2F_2FT PRINCE2® Foundation 2009 (Fast Track 2 dni)

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Informacje o szkoleniu

Dwudniowe intensywne szkolenie PRINCE2® Foundation zostało przygotowane specjalnie z myślą o osobach, które chcą w szybkim trybie poznać metodykę PRINCE2® 2009 na poziomie podstawowym. Uczestnicy przygotowują się do szkolenia zapoznając się samodzielnie ze specjalnie przygotowanymi materiałami przesłanymi wcześniej oraz wykonują wstępne ćwiczenia przed szkoleniem. Umożliwia to uczestnikom takie przygotowanie się do szkolenia, by móc wykorzystać optymalnie czas spędzony podczas szkolenia. Program szkolenia przewiduje wykonywanie przez uczestników pracy domowej, która omawiana jest na szkoleniu.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.

Egzamin PRINCE2® Foundation dla osób uczestniczących odbywa się po szkoleniu w terminie ustalonym z kursantami.

Uczestnicy

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2®.


Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
Czego się nauczysz
Metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 • Skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2®
 • Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2®
 • Przygotujemy cię do egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2®. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.
W zakres szkolenia wchodzą:

 • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
 • Uzasadnienie biznesowe - jego skład, rola, sposób wykorzystania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2®
 • Organizacja - struktura zespołu zarządzania projektem, role w zespole oraz zakresy odpowiedzialności osób pełniących te role
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
 • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
 • Omówienie tematów: Jakości, Ryzyka, Planów i Zmiany w projekcie
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem (mechanizmy zlecania kontroli i odbierania produktów)
 • Postępy - mechanizmy monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
 • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: podręcznik PRINCE2® - Skuteczne Zarządzanie Projektami, materiał wstępny w wersji elektronicznej przesyłany przed szkoleniem materiały szkoleniowe, wydruk próbnych testów egzaminacyjnych. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRINCE2 Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

EgzP2_FOUND - Egzamin PRINCE2® Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 800 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin odbywa się w odrębnym ustalonym z uczestnikiem terminie, do 2 tygodni po ukończeniu szkolenia.
 • Egzamin odbywa się w ośrodku wyznaczonym przez Asseco Data Systems S.A.
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
 • Forma egzaminu: pisemny - elektroniczna.
 • Język egzaminu: polski.
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru.
 • Czas trwania: 60 min. Osoby, dla których język egzaminu nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 75 minut.
 • Liczba pytań: 75, w tym 5 próbnych.
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi.
 • Próg zdawalności: 35 punktów.

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie