Aplikacje biznesowe / CorelDRAW

CDP CorelDRAW1_24h Pakiet graficzny CorelDRAW poziom podstawowy

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi funkcjami pakietu graficznego CorelDRAW umożliwiającymi przygotowanie projektów oraz wydruku. Przez podstawową obsługę programu rozumie się przedstawienie głównych sposobów tworzenia grafiki wektorowej z wykorzystaniem aplikacji CorelDRAW.
Uczestnicy
Szkolenie zostało przygotowane dla osób, które rozpoczynają pracę z programem CorelDRAW. Pozwoli ono na zapoznanie się z obsługą programu dedykowanego tworzeniu i edycji grafiki wektorowej.
Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien umieć:

 • uruchomić komputer,
 • korzystać z klawiatury i myszy komputerowej,
 • uruchamiać programy w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft Windows,
 • pracować z plikami i folderami w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft Windows.
Czego się nauczysz
 • Tworzenia prostych kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Dodawania i edycji kolorów i tekstur
 • Malowania, rysowanie ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształcanie ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wprowadzania i formatowanie tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Przekształcania zdjęć na grafikę wektorową
 • Wykorzystania efektów
 • Tworzenia prostych logotypów, papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Omówienie grafiki wektorowej, grafika bitmapowa a wektorowa-porównanie
 • Omówienie elementów pakietu CorelDraw
 • Omówienie okna programu oraz narzędzi
 • Ustawienie parametrów rysunku
 • Krzywe, figury, obiekty
 • Tworzenie i modyfikowanie obiektów
 • Transformacja obiektów
 • Nadawanie obiektom wypełnień i konturów
 • Praca z paletami kolorów
 • Zastosowanie krzywych Beziera
 • Edycja węzłów obiektów
 • Blokowanie i odblokowywanie obiektów
 • Grupowanie i łączenie obiektów
 • Tworzenie i modyfikowanie tekstu
 • Stosowanie efektów do tekstu
 • Tekst trójwymiarowy
 • Tekst ozdobny i akapitowy, na krzywej, w obiekcie
 • Praca z tekstem i obiektami
 • Korzystanie z siatki, linijek, prowadnic
 • Porządkowanie kolejności rozmieszczenia obiektów za pomocą warstw
 • Zastosowanie filtrów i efektów
 • Korzystanie z efektów głębi, perspektywy oraz cieni obiektów
 • Korzystanie  z przezroczystości
 • Import i eksport do innych
 • Wstawianie i obróbka bitmap
 • Zastosowanie efektów w bitmapach
 • Przetworzenie obrazu na grafikę wektorową
 • Łączenie grafiki wektorowej z grafiką rastrową
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie